6. Hafta 1. Ders

Mirasbırakanın Miras Sözleşmesiyle Bağdaşmayan Tasarrufları - Murisin Miras Sözleşmesiyle Bağdaşmayan Sonraki Ölüme Bağlı Tasarrufları - Murisin Miras Sözleşmesiyle Bağdaşmayan Sonraki Sağlar Arası İvazsız Kazandırmaları - Ölüme Bağlı Tasarrufların Kendiliğinden Sona Erdiği Haller - Lehine Ölüme Bağlı Tasarrufta Bulunulan Kişinin Mirasbırakanın Ölümünde Sağ Olmaması - Ölüme Bağlı Tasarrufların Kendiliğinden Sona Ermesine Neden Olan Diğer Haller - Maddi Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar - Mirasçı Atama - Gerçek ve Tüzel Kişilerin Mirasçı Atanması - Kanuni Mirasçılar - İradi Mirasçılar - Bir Kanuni Mirasçının Mirasçı Atanması - Vasiyet
Copyright © 2017 - 2020 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.