9. Hafta 1. Ders

Sıradan Mirasçıların Mirastan Feragat Etmeleri - Saklı Paylı Mirasçıların Mirastan Feragat Etmeleri - Mirastan Tam Feragat - Mirastan Kısmi Feragat - İvazlı ve İvazsız Mirastan Feragat Sözleşmesi - Mirastan Feragat - Sözleşmesinin Etkisi - Feragat Eden Bakımından - Mirasbırakan Bakımından - Alacaklıların Korunması - Saklı Paylı Mirasçıların Korunması - Mirastan Feragat Sözleşmesinin Hükümsüzleşmesi - Lehine Mirastan Feragat Edilen Kişi Saptandıysa - Lehine Feragat Edilen Kişi Saptanmadıysa
Copyright © 2017 - 2020 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.