9. Hafta 2. Ders

Mirastan Mahrumiyet - Mirasçılıktan Çıkarma (Iskat) - Cezai Iskat - Cezai Iskat Sebepleri - Ağır Bir Suç İşleme - Aile Hukukundan Doğan Yükümlülüklerin İhlali - Iskat Sebebine Dayalı Olarak Bir Vasiyetname Yapılmalıdır - Iskat Sebebi Açıkça Belirtilmelidir - Iskatın Hükümleri - Iskat Sebebi Belirtilmediyse veya İspat Edilmediyse - Tenkis Davasının Sonucu - Vasiyetnameden Rücu - Cezai Iskatta Af - Borç Ödemeden Aciz Sebebiyle Iskat - Koruyucu Iskat)
Copyright © 2017 - 2020 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.