5. Hafta 1. Ders

Miras Sözleşmeleri - Miras Sözleşmeleri Tipleri - Olumlu Miras Sözleşmesi - Olumsuz Miras Sözleşmesi - Bir Taraflı ve İki Taraflı Miras Sözleşmeleri - İvazlı ve İvazsız Miras Sözleşmeleri - Miras Sözleşmesinde Ölüme Bağlı Tasarrufta Bulunan Tarafın - - Ehliyeti ve Tabi Olduğu Şekil Şartları - Miras Sözleşmelerinde Temsil - Miras Sözleşmesinin İptal Edilebilirliği - Miras Sözleşmesinin Mirasbırakan Tarafından İptal Edilebilirliği - Miras Sözleşmesinin Şekli - Arka Arkaya Bildirim - Tanıkların Şerhi - Miras Sözleşmesinin Saklanması - Ölüme Bağlı Tasarrufların Sona Ermesi - Vasiyetnameden Açıkça Dönme - Vasiyetnameden Kısmen Dönülmesi - Geri Alma Vasiyetnamesini Geri Alan Üçüncü Vasiyetname - Vasiyetnamenin Zımni Olarak Geri Alınması
Copyright © 2017 - 2020 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.